|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Establishment Section Circular

Circular

 1. श्री. ना. दा. ठा. महिला विद्यापीठ, मुंबईच्या संबधित सर्व विद्यार्थी -पालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर, समकक्ष कर्मचारी व शैक्षणिक संस्था यांच्या अडी-अडचणीवर चर्चा करून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने 'उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय @-' या कार्यक्रमा संबधित परिपत्रक    New

 2. सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये कार्य करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचारी /अधिकारी यांच्यासाठी 7 वेतन आयोग अधिसूचना दि. 8-12-2020    New

 3. Public Universities Annexure    New

 4. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी विभागात रिक्त असलेल्या पदावर CHB/Visiting /Consolidated तत्वावर नियुक्तीतीसाठी परिपत्रक  

 5. शैक्षणिक संस्था यामध्ये लावण्यात येणारे नामफलक मराठी भाषेतून लावण्याबाबत आणि शैक्षणिक संस्था यातील विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन अध्ययन वर्ग सुरु होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी राष्ट्र गायन करण्याबाबत परिपत्रक    

 6. कार्लयीन वेळेमध्ये कोणताही कार्यालयीन वाद व मतभेद झाल्यास विभागप्रमुख/ प्रशासकीय अधिकारी /कुलसचिव यांना लेखी स्वरूपात तक्रार सादर करणेबाबत परिपत्रक    

 7. Circular for Medical Allowance 18 Sept. 2019    

 8. सेवानिवृत्त होणारया कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनविषयक लाभ वेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतुदीचे काटेकोर पालन करणेबाबत परिपत्रक    

 9. विद्यापीठाच्या विविध विभागात /महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची सेवा दिनांक २९ जून, २०१९ रोजी संपूष्टात आणण्याबाबत परिपत्रक    

 10. Circular for the Revision of Honorarium to the Teachers (Visiting Faculties/Clock Hour Basis (CHB))    

 11. GR for the Revision of Honorarium to the Teachers (Visiting Faculties/Clock Hour Basis (CHB))    

 12. Circular for Stationeries      

 13. Seniority List as on 31.12.2018 (2nd) - Part - 1    

 14. Seniority List as on 31.12.2018 (2nd) - Part - 2    

 15. Circular for Upgradation Pension Pay  

 16. Leave Circular / परिपत्रक  

 17. Circular for Biometric dated 31 January, 2019  

 18. Circular for Biometric dated 04 February, 2019