|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Non Teaching Staff

Mr. Shubham Sonawane

Assistant registrar

Mr. Santosh Namdeo Gaikwad

Senior Clerk

Mrs. Kalpana Sawant

Senior Clerk

 

Mr. Bhagwan Tukaram Barge

Senior Clerk

Mr. Nitin Amrale

Senior Clerk

Mr. Hemant Chavan

Senior Clerk

 

Mrs. Archana Vasant Jambavdekar

Senior Clerk

Ms. Shweta Madan Mohite

Junior Clerk

Mr. Balkrishna Vasant Gosavi

Junior Clerk

 

Mr. Darpan Parshuram Jadhav

Junior Clerk

Mr. Vitthal Natha Jawale

Junior Clerk

Mr. Rahul Rameshwar Surange

Junior Clerk

 

Mr. Rahul Shamrao Sonawane

Junior Clerk

Ms. Madhuri Shivaji Chavan

Junior Clerk

Mr. Abhijit Sharad Bhise

Junior Clerk (Pune Sub-Centre)

 

Mr. Balkrishana Kalambate

Junior Clerk

Mrs. Malti Shinde

Hawaldar

Mr. Mangesh Kate

Class IV

 

Mr. Satyawan Sahadev Raut

Class IV