|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Special Cell

  1. केंद्रशासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४ च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक  

  2. १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत महाविद्यालय व विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्तीची नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फत सन २०२३-२४ साठी अंमलबजावणी करणे बाबत परिपत्रक  

  3. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असली तरीही विद्यार्थ्यांची कोणतीही कागदपत्रे अडवून न ठेवण्याबाबत परिपत्रक  

  4. शुध्दीपत्रक - विद्यापीठातील पदव्यूत्तर विभाग, संचलित व संलग्न महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती  

  5. विद्यापीठाचे सर्व पदव्यूत्तर विभाग, संचलित व संलग्न महाविद्यालये, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासाठी (शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती...)  

  6. शुध्दीपत्रक - विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासाठी (शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती...)  

  7. महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अवलंबण्याच्या कार्यपद्धती, अटी व शर्तीसंदर्भात...  

  8. Circular regarding Prescribed procedure for admission to various UG/PG courses at University affiliated colleges outside the state of Maharashtra for the academic year 2023-24