|  Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |    NEP 2020

Marathi Bhasha Gaurav Din Celebration

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर कार्यालय
 
कॅनरा बँक, न्यू  मरीन लाईन्स शाखा मुंबई 


यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 
 

मराठी भाषा गौरव दिन समारंभ 

स्थळ गेट वे ऑफ इंडिया 

बुधवार दिनांक ०१, मार्च २०२३ वेळ: सायं. ५.३० वाजता 
 

  1. Marathi Bhasha Gaurav Din Celebration brochure