Media and Reports        Press release  
 
  Photo
  Video
  Audio
  Press release
  e-Newsletter
  Annual Reports
 

1. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. शशिकला वंजारी यांची दैनिक भास्कर मध्ये छापून आलेली मुलाखत
(वर्तमानपत्र - दैनिक भास्कर - २३ फेब्रुवारी २०१७)
2. एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र शासन कौशल्य विकास विभाग, युनाइटेड नॅशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम यांच्यात सामंजस्य करार
3. Press release: Tagore Literacy Award 2014
4. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. शशिकला वंजारी यांचे यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) कार्यशाळेत मार्गदर्शन
5. Hon'ble Vice-Chancellor Dr. Shashikala Wanjari as a Chief Guest in 54th Convocation of Shivaji University, Kolhapur
वर्तमानपत्र - महाराष्ट्र टाइम्स - १२-नोव्हेंबर २०१६
वर्तमानपत्र - लोकमत - १२-नोव्हेंबर २०१६ - भाग - १
वर्तमानपत्र - लोकमत - १२-नोव्हेंबर २०१६ - भाग - २
वर्तमानपत्र - सकाळ - १२-नोव्हेंबर २०१६
वर्तमानपत्र - पुढारी - १२-नोव्हेंबर २०१६ -  भाग - १
वर्तमानपत्र - पुढारी - १२-नोव्हेंबर २०१६ -  भाग - २
वर्तमानपत्र - तरुण भारत - १२-नोव्हेंबर २०१६
6.  Indradhanushya 2016 Press coverage 
7.  Indradhanushya 2014 Press coverage