|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Former Vice Chancellors

Former Vice Chancellors
Dr. Sir Raghunath Paranjape 1916
Dr. Dhondo Keshav Karve 1921
Sir Lallubhai A Shah 1921
Dr. Sir Raghunath Paranjape 1926
Shri. Balak Ram 1927
Dr. V G. Nadgir 1929
Sir Sitaram S Patkar 1931
Dr.Dhondo Keshav Karve 1932
Smt. Shardagauri Mehta 1942
Diwan Bahadur H L Kaji 1944
Smt. Hansa Mehta 1946
After Statutory Recognition in 1951
Name Year
Dr. Premlila V. Thackersey 1951-1952 and 1957-1969
Divan Bahadur K. M. Jhaveri 1952-1957
Smt. Sharada B. Diwan 1969-1975
Dr. Madhuri Shah 1975-1981
Dr. Jyoti H. Trivedi 1981-1986
Prof. Kamalini Bhansali 1986-1989
Prof. Suma Chitnis 1990-1995
Prof. Mariamma A. Varghese 1996-2001
Prof. Rupa B. Shah 2001-2006
Dr. Chandra Krishnamurthy 2006-2011 (February)
Prof. Vasudha Kamat 2011-2016
Prof. Shashikala Wanjari 2016-2021